BHK là đất gì? Quy định sử dụng đất BHK

 BHK là đất gì? Quy định sử dụng đất BHK

Khi chúng ta cần làm thủ tục liên quan đến các giấy tờ nhà đất thì mới thấy có nhiều ký hiệu và thuật ngữ chuyên môn lạ lẫm, gây khó khăn trong quá trình làm việc. Theo đó, một trong các ký hiệu quan trọng mà bạn cần nắm rõ chính là đất BHK.

Đất BHK là đất gì?

Bên cạnh đất thổ cư, nhóm đất BHK cũng được nhiều người chú ý đến. Tuy nhiên, khái niệm loại đất BHK là gì vẫn còn xa lạ với nhiều người. 

BHK là ký hiệu của đất trồng cây hàng năm, thuộc nhóm đất nông nghiệp. 

Đây là loại đất chuyên dùng để trồng những loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch không quá 01 năm, kể cả cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch trong thời gian không quá 05 năm.

Đất trồng cây hàng năm cụ thể bao gồm những nhóm sau:

 • Thứ nhất, đất trồng cây hàng năm là đất trồng lúa.
 • Thứ hai, đất trồng cây hàng năm là đất trồng cây khác không phải lúa như: cây rau, dược liệu, mía, cói, sả, đất trồng cỏ, đất đã qua cải tạo để thực hiện chăn nuôi gia súc.
 • Thứ ba, đó là đất nương rẫy được sử dụng để trồng cây hàng năm khác.
BHK là ký hiệu của đất trồng cây hàng năm, thuộc nhóm đất nông nghiệp. 

Quy định sử dụng đất BHK

Đối với Điều 129 Luật Đất đai năm 2013

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm được quy định về đất (bhk) như sau:

 • Đất của Tỉnh và Thành phố thuộc Trung ương sẽ có hạn mức giao đất trồng cây  cho các cá nhân và hộ gia đình không quá 3ha  trong khu vực của Đông Nam Bộ và khu vực của đồng bằng sông Cửu Long.
 • Đất thuộc tỉnh,thành phố thuộc trung ương khác sẽ có hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho các cá nhân và hộ gia đình không quá 2ha 

Đối với Điều 125 và Điều 126 Luật đất đai 2013

Mức sử dụng đất (bhk) gồm 02 loại như sau:

 • Loại 01: đất do cộng đồng dân cư sử dụng sẽ không có giới hạn về thời gian.
  Đồng thời quy định  nêu rõ ràng về thời hạn sử dụng đất trong trường hợp thay quyền sử dụng đất đai và mục đích sử dụng.
 • Loại 2: Đất sử dụng thời hạn :
 • Quá trình giao đất hay thuê đất không quá năm mươi năm đối với cá nhân- hộ gia đình thuê đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp trực tiếp. Trong đó khi hết thời hạn thuê đất mà vẫn có nhu cầu sử dụng thì được nhà nước xem xét phê duyệt cho thuê tiếp.
 • Quá trình giao đất, thuê đất không quá năm năm đối với trường hợp thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của địa phương.
 • Quá trình giao đất, thuê đất không quá năm mươi năm đối với tổ chức, cá nhân-hộ gia đình thuê đất nông nghiệp để phục vụ về thương mại- dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  hoặc các tổ chức thuê đất để thực hiện các quy mô đầu tư có vốn nước ngoài.
 • Quá trình giao đất và thuê đất không quá 70 năm với các tổ chức thuê đất để thực hiện dự án có vốn đầu tư mạnh nhưng quá trình thu hồi vốn chậm, đầu tư vào địa phận có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Quy định sử dụng đất BHK

Điều kiện tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm BHK

 • Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thứ hai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thứ ba, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất bhk phải phù hợp với điều kiện và tập quán tại từng địa phương.

Bên cạnh đó, tùy từng tỉnh sẽ có thể có các điều kiện khác được quy định cụ thể tại quyết định của UBND tỉnh.

Đất BHK có chuyển đổi thành đất thổ cư được không?

Đất BHK là đất trồng cây hằng năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng có thể chuyển thành đất thổ cư nếu như đáp ứng được các quy định sau. 

Tại điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hằng năm sang thành đất thổ cư bắt buộc phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chi tiết như sau:

 • Đối với trường hợp là cá nhân, hộ gia đình thì xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại UBND cấp huyện.
 • Đối với tổ chức thì xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại UBND cấp tỉnh. 
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện và dựa vào nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để xét duyệt hồ sơ. 

Chắc hẳn bài viết trên đây đã giúp bạn có câu trả lời rõ ràng, chính xác nhất cho câu hỏi BHK là đất gì? Nếu bạn thấy đây là những kiến thức hữu ích, hãy tiếp tục đồng hành cùng timnhanhanh.net

admin